Általános Szerződési Feltételek - CV-Express

Jelen Általános Szerződési Feltételek rögzítik a https://cv-express.hu honlapon és annak aldomainjein kínált szolgáltatások nyújtására és igénybevételére vonatkozó kötelezettségeket és jogosultságokat.

1. A szolgáltatási szerződés a szolgáltatást igénybe vevő Megrendelő (továbbiakban: Ügyfél) és a szolgáltatásokat nyújtó (továbbiakban: Szolgáltató) között jön létre.

A Szolgáltató adatai:

Nagy Renáta – Kleinunternehmerin (Ausztria gazdasági területén állandó lakcímmel rendelkező, egyéni vállalkozó)
ATU78695949
A-4521 Schiedlberg, Kirchenstraße 12.
+436642226969
info@cv-express.hu

A Szolgáltató banki adatai:

Számlavezető: Raiffeisenbank Wels
IBAN: AT14 3468 0000 0625 2340
Swift/BIC: RZOOAT2L680

2. Az Általános Szerződési Feltételek minden olyan szolgáltatásra vonatkoznak, melyeket a Szolgáltató Ügyfelei részére nyújt.

A Szolgáltató által kínált Önéletrajz írás és Állásvadász szolgáltatások keretében vállalja, hogy elkészíti az Ügyfél német és/vagy angol nyelvű önéletrajzát az Ügyfél által megadott adatok alapján.

A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatásnyújtás keretében elkészült önéletrajzot és motivációs levelet elektronikus úton küldi meg az Ügyfél részére a szolgáltatásnyújtás megkezdésétől számított 3 naptári napon belül.

Az Állásvadász szolgáltatás során a Szolgáltató 30 naptári napos időtartamra nyújtja szolgáltatását, melynek keretében vállalja, hogy

– elkészíti az Ügyfél önéletrajzát és motivációs levelét profi módon, összeállítja állás-pályázati anyagát

– az Ügyfél által meghatározott feltételek mellett felkutatja az Ügyfél számára potenciálisan megfelelő álláslehetőségeket

– létrehoz a szolgáltatás időtartamára az Ügyfél által is hozzáférhető e-mail fiókot

– felveszi az Ügyféllel történt egyeztetések alapján a munkáltatókkal a kapcsolatot és megküldi az Ügyfél állás-pályázati anyagát kísérő levéllel együtt – az erre a célra létrehozott e-mail fiókon keresztül – a munkáltatók részére annak érdekében, hogy az Ügyfél a számára megfelelő állás ajánlatokat kapjon

– lefolytatja az Ügyféllel történt folyamatos egyeztetések alapján az állásajánlatokkal összefüggésben az elektronikus levelezést és telefonos egyeztetéseket az Ügyfél képviseletében a szolgáltatásnyújtás sikeressége érdekében.

3. A Szolgáltató részéről akkor kezdődik meg a szolgáltatásnyújtás, ha minden szükséges adatot az Ügyfél a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott, valamint az Ügyfél megfizette a szolgáltatás díját.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a visszatérő Ügyfél számára kedvezményt biztosítson, illetve időszakos jelleggel szolgáltatásaira kedvezményes árat határozzon meg. A szolgáltatások díja minden esetben bruttó értéken és euróban kerül meghatározásra.

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltatóra az osztrák törvények és jogszabályok vonatkoznak a szolgáltatási díjról kiállított számla német nyelven kerül kiállításra és euróban tartalmazza a szolgáltatás díját.

A Szolgáltató a szolgáltatás díjáról kiállított számlát az Ügyfél részére elektronikus úton – e-mail – küldi meg.

Az Ügyfél a szolgáltatás díját 8 naptári napon belül meg kell, hogy fizesse. A fizetésre kizárólag banki átutalással van lehetőség. A Szolgáltató mindaddig nem kezdi meg a szolgáltatások nyújtását, míg a szolgáltatás díját az Ügyfél nem fizette meg, függetlenül attól, hogy az Ügyfél a személyes adatait már megküldte a Szolgáltató részére.

A szolgáltatásnyújtás időtartama és a Szolgáltató által vállalt szolgáltatási időszak akkor kezdődik meg, amikor az Ügyfél minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott és a szolgáltatás díját is megfizette. Ezen feltételek együttes teljesülése esetén kezdődik meg a Szolgáltató szolgáltatásnyújtási kötelezettsége.

4. A Szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy szolgáltatásait sikerrel nyújtsa és törekszik az Ügyfél maradéktalan elégedettségére. A Szolgáltató azonban kizárja a felelősségét és nem garantálja, hogy az általa készített önéletrajz vagy az Állásvadász szolgáltatás keretében az általa lefolytatott munkáltatókkal történt kommunikáció révén az Ügyfél állást talál és munkába állhat.

Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás sikerességét nagy mértékben befolyásolja az Ügyfél német nyelvtudása és saját szakmai tapasztalatai, valamint saját maga dönthet egy-egy állásajánlat elfogadásáról vagy visszautasításáról– mely döntést a Szolgáltató nem befolyásolja –, a Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a szolgáltatási időtartam alatt – 30 naptári nap – az Ügyfél munkába állhat.

A szolgáltatásnyújtás időtartama 30 naptári nap, azonban az Ügyfél köteles a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni, ha a szolgáltatási időtartamon belül munkába állt. Akkor is köteles az Ügyfél a Szolgáltatót tájékoztatni arról, hogy munkába állt, ha azt nem a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás keretében találta és állt munkába. Ebben az esetben a szolgáltatási időtartam lerövidül és az Ügyfél munkaviszonyának kezdetén véget ér.

5. A szolgáltatási időtartam véget ér a 30 naptári nap lejártát követően akkor is, ha az Ügyfél számára nem járt sikerrel az Állásvadászat.

A szolgáltatásnyújtási időtartam végével az Ügyfél hozzáférése megszűnik az erre a célra létrehozott e-mail fiókhoz, további állásajánlatokat nem tud fogadni, kivéve akkor ha kéri a szolgáltatás időtartamának meghosszabbítását.

Az Ügyfél a szolgáltatási időszak meghosszabbítását e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, a Szolgáltató pedig további 30 napos időszakra biztosítja a lehetőséget az Ügyfél számára, amennyiben az Ügyfél megfizeti a hosszabbítás díját. A hosszabbítás díja az újabb 30 naptári napra a mindenkori bruttó szolgáltatási díj 50 százaléka (a szolgáltatás teljes díja alapján számítandó, kedvezmények nem vehetők figyelembe, az eredeti árat kell alkalmazni kedvezményes/akciós időszakban is).

A szolgáltatásnyújtás időtartama akkor is megszűnhet a 30 naptári napos szolgáltatási időnél előbb, ha az Ügyfél kifejezetten kéri a szolgáltatásnyújtás befejezését, lemondja a szolgáltatást. Erre kizárólag írásban van lehetősége elektronikus úton az info@cv-express.hu címen.

Amennyiben az Ügyfél bármely okból kifolyólag kéri a szolgáltatásnyújtás befejezését korábban, mint ahogy a szolgáltatási időtartam lejárna, a Szolgáltató nem kötelezhető sem időarányosan sem más mértékben a fennmaradt időtartamra vonatkozó anyagi visszatérítésre.

6. Az Ügyfél bármikor kérheti az általa meghatározott álláskeresési feltételek és paraméterek módosítását és kérhet teljesen más munkakörökre irányuló szolgáltatásnyújtást a Szolgáltatótól, mint az eredeti elképzelése, a teljes szolgáltatási időtartam alatt.

Az Ügyfélnek joga van bármikor adatai módosítását, kiegészítését vagy törlését a Szolgáltatótól. Az Ügyfél adatok kezelésére, tárolására és törlésére vonatkozó rendelkezéseket az Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza.

7. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az Ügyfél adatokat biztonságosan kezelje és tárolja.

A Szolgálató által üzemeltetett https://cv-express.hu weboldalon és aldomainjein megjelenő tartalmak a Szolgáltató tulajdonát képezik, annak részleges vagy teljes másolása és felhasználása jogi lépéseket von maga után.

A Szolgáltató a https://cv-express.hu oldal üzemeltetéséhez tárhelyszolgáltatást vesz igénybe.

A Szolgáltató tárhely szolgáltatójának adatai:

ININET Internet Kft.
23537646-2-42
H-1063 Budapest, Szinyei Merse Pál utca 10.
+36202939058
info@ininet.hu

8. Az Ügyfél a szolgáltatás keretében létrehozott e-mail fiókba érkező leveleket nem továbbíthatja, a munkáltatókkal folytatott levelezés során más e-mail címet nem adhat meg a munkáltatóknak, a levelezés tartalmáról sem részben sem teljes terjedelmében nem készíthet másolatot és kizárólag a Szolgáltatóval folytatott egyeztetést követően folytathat saját nevében levelezést.

9. Az Ügyfél a szolgáltatás keretében kapott állásajánlatokat sem pénzért, sem díjmentesen nem ruházhatja át más személyre. A munkáltatókkal folytatott levelezés során nem utalhat más harmadik személyre az álláskeresés során, a párban történő álláskeresés esetén a Szolgáltató kifejezett figyelmet fordít erre a tényezőre és ennek megfelelően folytatja le az álláskeresést.

Az Ügyfél a szolgáltatás keretében létrehozott e-mail fiókot semmilyen más magán célra nem használhatja, az e-mail címet nem regisztrálhatja semmilyen oldalon és nem adhatja meg saját elérhetőségeként, csak és kizárólag a szolgáltatás keretében a Szolgáltatóval történt egyeztetést követően és a szolgáltatással összefüggésben használhatja.

Az Ügyfél nem jogosult a szolgáltatás keretében létrehozott e-mail fiókból levelet vagy adatot törölni.

Az Ügyfél nem jogosult a szolgáltatás keretében létrehozott e-mail fiók jelszavát, a fiókhoz megadott telefonszámot vagy másodlagos e-mail címet vagy az e-mail fiókhoz tartozó bármely adatot módosítani.

10. Az Ügyfél a már befizetett szolgáltatási díjat sem részben sem egészében nem igényelheti vissza, a kifizetett szolgáltatást más személyre nem ruházhatja át.

11. A Szolgáltató az Ügyfél állás-pályázati anyagát az Ügyfél által megadott adatok alapján állítja össze. A Szolgáltató kizárja a felelősségét az Ügyfél által megadott adatok hitelességét és valódiságát tekintve, valamint az adatok pontatlanságára vagy hiányosságára vonatkozóan.

Az Ügyfél tisztában kell legyen azzal, hogy a német nyelvtudása mértéke, valamint szakmai végzettsége és tapasztalatai nagy mértékben befolyásolják a szolgáltatásnyújtás sikerességét és a sikerességért a Szolgáltató nem vállal garanciát.

12. A Szolgáltató lehetőséget biztosít az Ügyfél számára a szolgáltatás megrendelése előtt egy ingyenes, maximum 60 perces díjmentes online konzultációra. A konzultációra a rendelkezésre álló szabad időpontokban a Szolgáltató weboldalán (https://cv-express.hu) rendszeresített időpont foglalási rendszerben van lehetősége az Ügyfélnek jelentkezni.

Az online konzultációra a What’sApp nevű alkalmazáson keresztül kerülhet sor, az Ügyfél által választott időpontban. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra és ezt a lehetőséget az Ügyfél számára is biztosítja, hogy a választott időpontot módosítsa. Az ingyenes online konzultáció új időpontja mindkét fél számára megfelelő kell, hogy legyen. A már kiválasztott időpont módosítására irányuló változtatást mind a Szolgáltató az Ügyféltől, mind az Ügyfél a Szolgáltatótól e-mailben vagy telefonon kérheti.

Egy Ügyfél számára maximum egy konzultációs időpont foglalható. Amennyiben az Ügyfél több időpontot is lefoglal saját maga számára, úgy a Szolgáltató a legközelebbi időpontot tekinti lefoglalt időpontnak és a többi időpontot automatikusan törli.

13. A Szolgáltató a szolgáltatás keretében létrehozott e-mail fiókot a szolgáltatási időtartam lejáratát követő további 30 naptári napig megőrzi. Az Ügyfél hozzáférése az e-mail fiókhoz megszűnik a szolgáltatásnyújtási időtartam lejártával, azonban a kollektív szerződés szerinti 14 napos próbaidőre tekintettel az Ügyfélnek ismételt hozzáférést biztosíthat maximum 7 naptári napos időtartamra az e-mail fiókhoz. Ez alatt az időszak alatt, ha az Ügyfél új munkaviszonya a próbaidő alatt megszűnt, lehetősége van a korábban a szolgáltatás keretében létrehozott e-mail fiókra érkezett állásajánlatokat ismét mérlegelni és elfogadni. Amennyiben ez alatt az időtartam alatt nem jár sikerrel és továbbra is szeretne állásajánlatokat kapni vagy hozzáférést az e-mail fiókhoz, kérheti a szolgáltatás meghosszabbítását a 4. pontban feltüntetett feltételek szerint.

14. Az Ügyfél a munkaadóktól érkező állásajánlatok kiválasztása során saját, szabad akaratából dönt és fogad el vagy utasít vissza lehetőségeket. A döntéséért és később a munkahelyen történő eseményekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, bármilyen esemény bekövetkezéséért az Ügyfél a Szolgáltatót nem hibáztathatja.

A munkáltatók által kínált feltételek valódisága, a szállás állapota, az álláshirdetésben és/vagy az állásajánlatban a munkáltató által közölt feltételek teljesülése és/vagy hiányossága vagy eltérése nem tartozik a Szolgáltató felelősségi körébe.

15. Álláslehetőségnek minősül és állásajánlatnak tekinthető a munkaadó pozitív visszajelzése az Ügyfél számára állásajánlattal, állásinterjúra való meghívás vagy telefonos/online bemutatkozásra vagy próbamunkára való felkérése. Az Ügyfél saját maga dönti el, hogy az adott állásajánlatot elfogadja vagy visszautasítja, kíván e állásinterjún részt venni, illetve elfogadja e a próbamunka lehetőségét.

16. A Szolgáltató jó hírnevének megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást megszüntetni vagy attól elállni. A Szolgáltató akkor is dönthet egyoldalúan a szolgáltatásnyújtás felfüggesztéséről és a szolgáltatás megszüntetéséről, ha az Ügyfél részéről visszaélést tapasztal vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely pontja ellen vét az Ügyfél.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat mind a Szolgáltató, mind az Ügyfél önmagára nézve kötelező érvényűnek ismeri el és azok érvényessége a megjelenés pillanatától annak módosításáig vagy visszavonásáig érvényes.